คำปฏิเสธ

 

ข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาเท่านั้น การใช้ข้อมูลนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในกรณีที่ผิดกฎหมาย

เมื่อเข้าสู่ MyWeedSeeds.com คุณต้องยอมรับที่จะ:

 • มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไป
 • เข้าใจว่าข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับ:
  • การอ้างอิงทางประวัติศาสตร์
  • ข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษา
  • ข้อมูลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์
  • มูลค่าของที่ระลึก
 • ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลนี้ในกรณีที่ผิดกฎหมาย
 • เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าบางประเทศอนุญาตให้ปลูกเมล็ดป่านได้อย่างถูกกฎหมาย จึงได้จัดทำเอกสารข้อมูลเฉพาะบางอย่างไว้ ข้อมูลนี้มีการกระจายตามปกติผ่านทางเวิลด์ไวด์เว็บและสามารถใช้ได้ในระดับสากล ไม่มีการอนุมาน การเชื่อมโยง ความเกี่ยวข้องหรือการอนุมัติใด ๆ จากการแจกจ่าย cdrom เว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ
 • การปลูกพืชในสกุลกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่
 • "MyWeedSeeds.com" ไม่ประสงค์จะชักจูงให้ผู้ใดกระทำการขัดต่อกฎหมาย เราชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกคนที่ซื้อเมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขาในอนาคต
 • "MyWeedSeeds.com" จะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้ "MyWeedSeeds.com" ไม่ยอมรับความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ใดๆ
 • เมล็ดทั้งหมดขายเป็นของที่ระลึกเท่านั้น
 • เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดจำหน่ายเป็นของที่ระลึก และข้อมูลการปลูกใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่สั่งซื้อจะใช้ในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • MyWeedSeeds.com ขอแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่าการขาย การครอบครอง และการขนส่งเมล็ดกัญชาที่เป็นไปได้นั้นผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ ด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของคอลเลกชันนี้ไม่สอดคล้องและขัดแย้งกัน
 • MyWeedSeeds.com แนะนำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตรวจสอบกฎหมายในประเทศของตนก่อนทำการสั่งซื้อ
 • MyWeedSeeds.com ไม่ต้องการชักจูงให้ผู้ใดกระทำการขัดต่อกฎหมายของประเทศของตน
 • MyWeedSeeds.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผู้ที่ทำ
 • MyWeedSeeds.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง การดำเนินการ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและ/หรือศาลที่เรียกเก็บจากตนเองที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์นี้ cdrom หรือสื่ออื่น ๆ
 • MyWeedSeeds.com แนะนำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทุกคนขอคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของเมล็ดกัญชาในประเทศของตนก่อนทำการสั่งซื้อ
 • MyWeedSeeds.com ไม่ส่งเสริมการงอกหรือการเพาะเมล็ดเหล่านี้ในกรณีที่กฎหมายห้ามไว้
 • บริษัท MyWeedSeeds.com แนะนำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตรวจสอบกฎหมายในประเทศและข้อบังคับก่อนทำการสั่งซื้อ
 • MyWeedSeeds.com ไม่ต้องการชักจูงให้ผู้ใดกระทำการขัดต่อกฎหมายของประเทศของตน
 • MyWeedSeeds.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผู้ที่ทำ

เว็บไซต์นี้มีลิงค์พันธมิตรไปยังผลิตภัณฑ์ เราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อผ่านลิงก์เหล่านี้

javascript hit counter