ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้เว็บไซต์ www.myweedseeds.com ("www.myweedseeds.com") กับบริการใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์และข้อเสนอคำสั่งซื้อและข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะใช้บังคับเพิ่มเติมจากข้อจำกัดความรับผิดชอบที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีผลเหนือกว่า

ข้อ 1 - ทั่วไป

คุณรับทราบและรับประกันว่าโดยการใช้บริการที่คุณมีอายุครบ 21 ปี คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้บนเว็บไซต์อย่างถูกต้องโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณ

ข้อ 2 - ไม่มีการใช้ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดการใช้งานหรือข้อกำหนดอื่นใด หากเป็นกรณีนี้ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ข้อ 3 - การจำกัด/การยกเลิก

www.myweedseeds.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิด สาเหตุของการยกเลิกดังกล่าวจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การละเมิดหรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดการใช้งาน (ข) คำขอโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ค) ปัญหาหรือปัญหาทางเทคนิคหรือความปลอดภัยที่ไม่คาดคิด และ (d) การขยายระยะเวลาของการไม่มีการใช้งาน

ข้อ 4 - การใช้บัตรเครดิต

ข้อเสนอทั้งหมดที่ทำโดย www.myweedseeds.com ไม่มีข้อผูกมัดจนกว่าคุณจะได้รับการตอบรับการยอมรับจาก www.myweedseeds.com ซึ่งเป็นการสรุปข้อตกลง คุณทราบถึงขั้นตอนทางเทคนิคที่นำไปสู่การสรุปข้อตกลง ไม่ว่าข้อตกลงจะถูกเก็บถาวรและสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ และภาษาที่สามารถร่างข้อตกลงได้ www.myweedseeds.com ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลแก่คุณในส่วนที่เกี่ยวกับข้างต้นก่อนการสรุปข้อตกลง

ข้อ 5 - ข้อมูลการจัดส่งและการจัดส่ง

เวลาในการจัดส่งมีสูงสุดสามสิบวันนับจากเวลาที่เรียกเก็บเงิน แต่บางครั้งไปรษณีย์ต่างประเทศก็ล่าช้า

ข้อ 6 - รับประกันการจัดส่ง

www.myweedseeds.com รับประกันการจัดส่งทั่วโลก เป็นไปไม่ได้ที่เราจะตรวจสอบกฎหมายทั้งหมดในทุกประเทศ ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับการรับพันธุกรรมกัญชา หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับพันธุศาสตร์กัญชา คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการสกัดกั้นโดยหน่วยงานท้องถิ่น

ข้อ 7 - ความรับผิด

www.myweedseeds.com รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่สั่งซื้อราง www.myweedseeds.com เป็นของแท้และเมล็ดทั้งหมดรับประกันอัตราการงอกสูงถึง 99% เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการงอกของเมล็ดที่แนะนำ โดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดทั้งหมดและปล่อย www.myweedseeds.com และบริษัทในเครือจากความรับผิดใด ๆ เมล็ดกัญชาที่นำเสนอใน www.myweedseeds.com มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาโรคและการวิจัยเท่านั้น www.myweedseeds.com จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์อื่นใด

ข้อ 8 - ศุลกากร

www.myweedseeds.com ไม่รับประกันว่าศุลกากรจะไม่ยึดสินค้าที่คุณสั่งซื้อ หากเป็นกรณีดังกล่าว www.myweedseeds.com จะไม่คืนเงินการชำระเงินใด ๆ ให้กับคุณ แต่เมื่อได้รับหลักฐานการยึดแล้ว ให้ส่งสินค้าอีกครั้ง

ข้อ 9 - ข้อมูลเว็บไซต์/รูปภาพ

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ [คำแนะนำ] มาจากบุคคลที่สาม รูปภาพ/รูปภาพในเว็บไซต์นี้มาจากแหล่งต่างๆ อาจมีรูปถ่าย/รูปภาพบนเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ได้ให้โดยเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นเช่นนั้น โปรดติดต่อเรา หลังจากพิจารณาแล้ว เราจะลบภาพถ่าย/รูปภาพออกจากเว็บไซต์

ข้อ 10 - เบ็ดเตล็ด

www.myweedseeds.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไข เงื่อนไขเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาและมีผลแทนข้อตกลงใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนและในคราวเดียวกันของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถบังคับใช้ดังกล่าวจะไม่มีผลใดๆ ต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์


เว็บไซต์นี้มีลิงค์พันธมิตรไปยังผลิตภัณฑ์ เราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อผ่านลิงก์เหล่านี้

javascript hit counter