Villkor

 

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på all användning av webbplatsen www.myweedseeds.com ("www.myweedseeds.com"), på alla tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen och på alla erbjudanden, beställningar och avtal som är kopplade till detta.

Villkoren ska tillämpas utöver ansvarsfriskrivningen, tillgänglig på webbplatsen. I händelse av inkonsekvens mellan villkoren och ansvarsfriskrivningen gäller villkoren.

Artikel 1 - Allmänt

Du erkänner och garanterar att du genom att använda tjänsterna har fyllt 21 år. Du förbinder dig att vederbörligen följa alla instruktioner som anges på webbplatsen genom att bland annat tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv.

Artikel 2 - Ingen olaglig eller förbjuden användning

Du förbinder dig att inte använda tjänsterna för olagliga ändamål eller i strid med dessa villkor och användarvillkoren eller andra, om så är fallet, andra tillämpliga villkor.

Artikel 3 - Begränsning / uppsägning

www.myweedseeds.com förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din åtkomst till hela eller delar av tjänsterna när som helst av någon anledning utan föregående meddelande eller ansvar. Orsaken till sådan uppsägning ska inkludera, men inte begränsas till, (a) överträdelser eller överträdelser av villkoren och / eller användningsvillkoren, (b) begäranden från brottsbekämpande myndigheter, (c) oväntade tekniska eller säkerhetsfrågor eller problem, och (d) förlängda perioder av inaktivitet.

Artikel 4 - Kreditkortsanvändning

Alla erbjudanden från www.myweedseeds.com är utan åtagande förrän du har fått bekräftelse på godkännande från www.myweedseeds.com, genom vilket avtalet ingås. Du är medveten om de tekniska stegen som leder till ingåendet av avtalet, om avtalet ska arkiveras och är tillgängligt, och de språk på vilka avtalet kan upprättas. www.myweedseeds.com är inte skyldig att tillhandahålla information till dig med avseende på ovanstående innan avtalet ingås.

Artikel 5 - Leverans- och leveransinformation

Leveranstiden har högst trettio dagar från faktureringstidpunkten. Men ibland är post utomlands försenad.

Artikel 6 - Garanterad leverans

www.myweedseeds.com garanterar leverans över hela världen. Det är omöjligt för oss att kontrollera alla lagar i varje land, kontrollera dina lokala lagar om att ta emot marijuana-genetik. Om du bor i ett land där det inte är tillåtet att ta emot marijuana-genetik, bör du vara medveten om risken för avlyssning av lokala myndigheter.

Artikel 7 - Ansvar

www.myweedseeds.com garanterar att alla produkter som beställs genom www.myweedseeds.com är giltiga och att alla frön garanteras upp till 99% groning när fröens föreslagna groningsteg följs. Genom att beställa produkter genom denna webbplats tar du allt ansvar och släpper www.myweedseeds.com och alla dotterbolag från något som helst ansvar. Marijuana frön som erbjuds på www.myweedseeds.com är endast avsedda för medicinska och forskningsändamål; www.myweedseeds.com kommer inte att hållas ansvarigt för någon annan avsedd användning.

Artikel 8 - Tull

www.myweedseeds.com garanterar inte att tullen inte förverkar de produkter som du har beställt. Om så är fallet kommer www.myweedseeds.com inte att återbetala några betalningar till dig, men kommer att mottaga beviset på konfiskation, skicka produkten igen.

Artikel 9 - Webbplatsinformation / bilder

All information på denna webbplats [guider] erhålls av tredje part. Bilderna / bilderna på denna webbplats kommer från olika källor. Det kan finnas foton / bilder på denna webbplats som inte tillhandahålls av den legitima ägaren. Om så är fallet, vänligen kontakta oss. Efter överläggning tar vi bort bilden / bilden från webbplatsen.

Artikel 10 - Diverse

www.myweedseeds.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart efter publicering av de ändrade villkoren. Dessa villkor utgör hela parternas överenskommelse och ersätter alla tidigare och samtida avtal mellan parterna som rör ämnet. Om någon bestämmelse i dessa villkor fastställs vara ogiltig eller inte kan verkställas, ska sådan ogiltighet eller oförmåga inte ha någon inverkan på någon annan bestämmelse i dessa villkor, som alla förblir i full kraft.


Denna webbplats innehåller affiliate länkar till produkter. Vi kan få en provision för inköp som görs via dessa länkar.

javascript träffräknare