Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.myweedseeds.com ("www.myweedseeds.com"), op alle op de website beschikbare diensten en op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daarmee verband houden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de disclaimer, beschikbaar op de website. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Algemeen

U erkent en garandeert dat u door het gebruik van de diensten de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. U verbindt zich ertoe alle instructies op de Website naar behoren op te volgen door onder meer waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken.

Artikel 2 - Geen onrechtmatig of verboden gebruik

U verbindt zich ertoe de diensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd met deze algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden of eventuele andere toepasselijke voorwaarden.

Artikel 3 - Beperking/beëindiging

www.myweedseeds.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot alle of een deel van de Services op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Reden voor een dergelijke beëindiging omvat, maar is niet beperkt tot, (a) schendingen of schendingen van de Algemene Voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties, (c) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of problemen, en (d) langere perioden van inactiviteit.

Artikel 4 - Creditcardgebruik

Alle aanbiedingen van www.myweedseeds.com zijn vrijblijvend totdat u de ontvangstbevestiging van www.myweedseeds.com, waarmee de overeenkomst tot stand komt, heeft ontvangen. Je bent op de hoogte van de technische stappen die leiden tot het sluiten van de overeenkomst, of de overeenkomst wordt gearchiveerd en toegankelijk is, en de talen waarin de overeenkomst kan worden opgesteld. www.myweedseeds.com is niet verplicht om u voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst informatie te verstrekken met betrekking tot het bovenstaande.

Artikel 5 - Leverings- en verzendinfo

De levertijd bedraagt ​​maximaal dertig dagen vanaf het moment van facturering. Maar soms is post naar het buitenland vertraagd.

Artikel 6 - Gegarandeerde levering

www.myweedseeds.com garandeert levering wereldwijd. Het is voor ons onmogelijk om alle wetten in elk land te controleren, controleer uw lokale wetten over het ontvangen van marihuana-genetica. Als u in een land woont waar het niet is toegestaan ​​om marihuana-genetica te ontvangen, moet u zich bewust zijn van het risico van onderschepping door lokale autoriteiten.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

www.myweedseeds.com garandeert dat alle producten die besteld zijn via www.myweedseeds.com authentiek zijn en dat alle zaden een gegarandeerde kiemkracht van 99% hebben wanneer de voorgestelde ontkiemingsstappen van de zaden worden gevolgd. Door producten te bestellen via deze website, aanvaardt u alle aansprakelijkheid en vrijwaart u www.myweedseeds.com en eventuele aangesloten bedrijven van welke aansprakelijkheid dan ook. De marihuanazaden die worden aangeboden op www.myweedseeds.com zijn uitsluitend bedoeld voor medicinale en onderzoeksdoeleinden; www.myweedseeds.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ander beoogd gebruik.

Artikel 8 - Douane

www.myweedseeds.com garandeert niet dat de douane de door jou bestelde producten niet in beslag neemt. Als dit het geval is, zal www.myweedseeds.com geen betalingen aan u terugbetalen, maar zal na ontvangst van het bewijs van inbeslagname het product opnieuw verzenden.

Artikel 9 - Website informatie/foto's

Alle informatie op deze website [gidsen] is verkregen door derden. De foto's/foto's op deze website zijn afkomstig uit verschillende bronnen. Er kunnen foto's/foto's op deze website staan ​​die niet door de rechtmatige eigenaar zijn aangeleverd. Neem dan contact met ons op. Wij zullen, na overleg, de foto/afbeelding van de website verwijderen.

Artikel 10 - Diversen

www.myweedseeds.com behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de gewijzigde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst van de partijen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten van de partijen met betrekking tot het onderwerp. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen enkel effect op enige andere bepaling van deze voorwaarden, die allemaal volledig van kracht blijven.


Deze site bevat gelieerde links naar producten. We kunnen een commissie ontvangen voor aankopen die via deze links zijn gedaan.

javascript hitteller