Услови

 

Овие општи услови се применливи за секоја употреба на веб-страницата www.myweedseeds.com ("www.myweedseeds.com"), за сите услуги достапни на веб-страницата и за сите и сите понуди, нарачки и договори поврзани со нив.

Условите и условите ќе бидат применливи во прилог на одрекувањето за одрекување, достапно на веб-страницата. Во случај на каква било недоследност помеѓу условите и одрекувањето, условите ќе преовладуваат.

Член 1 - Општо

Вие признавате и гарантирате дека со користење на услугите сте достигнале возраст од 21 година. Вие се обврзувате правилно да ги почитувате сите упатства наведени на веб-страницата, меѓу другото, обезбедувајќи точни, точни, тековни и целосни информации за себе.

Член 2 - Нема незаконска или забранета употреба

Вие се обврзувате да не ги користите услугите за нелегални цели или спротивно на овие услови и условите за користење или други, доколку се работи за други применливи услови.

Член 3 - Ограничување / престанок

www.myweedseeds.com го задржува правото, според своето дискреционо право, да го прекине вашиот пристап до сите или кој било дел од Услугите во кое било време од која било причина без претходна најава или одговорност. Причина за такво прекинување вклучува, но не ограничувајќи се на, (а) прекршувања или прекршувања на Условите и условите и / или Условите на употреба, (б) барања од страна на органите на прогонот, (в) неочекувани технички или безбедносни проблеми или проблеми, и (г) продолжени периоди на неактивност.

Член 4 - Користење на кредитни картички

Сите понуди направени од www.myweedseeds.com се без обврски се додека не добиете потврда за прифаќање од www.myweedseeds.com, со кое се склучува договорот. Вие сте свесни за техничките чекори што водат до склучување на договорот, дали договорот ќе се архивира и е достапен, и јазиците на кои може да се изготви договорот. www.myweedseeds.com не е обврзана да ви доставува информации во врска со горенаведеното пред склучувањето на договорот.

Член 5 - Информации за испорака и испорака

Времето на испорака има најмногу триесет дена од времето на наплата. Но, понекогаш поштата во странство е одложена.

Член 6 - Загарантирана испорака

www.myweedseeds.com гарантира испорака низ целиот свет. Невозможно е да ги провериме сите закони во секоја земја, да ги провериме вашите локални закони за примање генетика на марихуана. Ако живеете во земја во која не е дозволено да добивате генетика марихуана, треба да бидете свесни за ризикот од пресретнување од страна на локалните власти.

Член 7 - Одговорност

www.myweedseeds.com гарантира дека сите производи нарачани преку www.myweedseeds.com се автентични и на сите семиња им се гарантира до 99% стапка на ртење кога ќе се следат семето предложени чекори на ртење. Со нарачување производи преку оваа веб-страница, вие ја преземате целата одговорност и ги ослободувате www.myweedseeds.com и сите поврзани компании од каква било одговорност. Семето на марихуана понудено на www.myweedseeds.com е наменето само за медицински и истражувачки цели; www.myweedseeds.com нема да одговара за каква било друга намена.

Член 8 - Царина

www.myweedseeds.com не гарантира дека царината не ги конфискува производите нарачани од вас. Доколку е таков случај, www.myweedseeds.com нема да ви ги врати сите плаќања, но по приемот на доказ за конфискација, повторно ќе го испратите производот.

Член 9 - Информации / слики на веб-страницата

Сите информации на оваа веб-страница [водичи] ги добиваат трети лица. Фотографиите / сликите на оваа веб-страница доаѓаат од различни извори. Можеби има фотографии / слики на оваа веб-страница кои не се обезбедени од легитимниот сопственик. Ако е така, контактирајте не. По разгледување, ќе ја отстраниме фотографијата / сликата од веб-страницата.

Член 10 - Разно

www.myweedseeds.com го задржува правото да ги менува овие правила и услови во секое време. Ваквите модификации ќе стапат на сила веднаш по објавувањето на изменетите услови и правила. Овие услови го сочинуваат целиот договор на страните и ги надминуваат сите и сите претходни и современи договори на страните во врска со предметот. Доколку се утврди дека било која одредба од овие Услови е неважечка или неспроведлива, тогаш таквата невалидност или неспроведливост нема да има никакво влијание врз која било друга одредба од овие услови, сите ќе останат во сила и ефект.


Оваа страница содржи придружни врски до производи. Можеби ќе добиеме провизија за набавки направени преку овие врски.

javascript бројач на хитови