Autoflowering семиња

Семето со авто-цветни исто така познато како "Канабис Рудералис" расте многу кратки растенија со рана фаза на цветни.
Тие автоматски го започнуваат својот цветни период по приближно. 3 недели. Без оглед на светлосните околности.


Оваа страница содржи придружни врски до производи. Можеби ќе добиеме провизија за набавки направени преку овие врски.

javascript бројач на хитови