Autoflowering זרעים

זרעי פרחים אוטומטיים המכונים גם "קנאביס רודראליס" מגדלים צמחים קצרים מאוד עם שלב פריחה מוקדם.
הם מתחילים אוטומטית את תקופת הפריחה שלהם לאחר אפרוקס. 3 שבועות. לא משנה הנסיבות הקלות.


אתר זה מכיל קישורי שותפים למוצרים. אנו עשויים לקבל עמלה על רכישות שנעשו באמצעות קישורים אלה.

דלפק להיט javascript