Autoflowering دانه

بذرهای گلدهی خودکار که به آن "Cannabis Ruderalis" نیز گفته می شود ، گیاهان بسیار کوتاهی با مراحل اولیه گلدهی رشد می کنند.
آنها به طور خودکار دوره گلدهی خود را پس از تقریباً شروع می کنند. 3 هفته. مهم نیست که شرایط نوری باشد.


این سایت شامل پیوندهای وابسته به محصولات است. برای خریدهای انجام شده از طریق این پیوندها ممکن است کمیسیون دریافت کنیم.

جاوا اسکریپت شمارنده ضربه