Όροι και Προϋποθέσεις

 

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου www.myweedseeds.com ("www.myweedseeds.com"), σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο και σε οποιαδήποτε και όλες τις προσφορές, παραγγελίες και συμφωνίες που συνδέονται με αυτήν.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα ισχύουν επιπλέον της αποποίησης, που διατίθεται στον ιστότοπο. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων και της αποποίησης, οι όροι και προϋποθέσεις θα υπερισχύουν.

Άρθρο 1 - Γενικά

Αναγνωρίζετε και εγγυάστε ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες έχετε συμπληρώσει την ηλικία των 21 ετών. Δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε δεόντως με όλες τις οδηγίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο, μεταξύ άλλων, παρέχοντας αληθινές, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας.

Άρθρο 2 - Χωρίς παράνομη ή απαγορευμένη χρήση

Δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για παράνομους σκοπούς ή αντίθετα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης ή οποιουσδήποτε, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, άλλους ισχύοντες όρους.

Άρθρο 3 - Περιορισμός / καταγγελία

Το www.myweedseeds.com διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας σε όλες ή σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη. Η αιτία για τέτοιο τερματισμό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, (α) παραβιάσεις ή παραβιάσεις των Όρων και Προϋποθέσεων ή / και των Όρων Χρήσης, (β) αιτήματα από την επιβολή του νόμου, (γ) απροσδόκητα τεχνικά θέματα ή προβλήματα ασφάλειας, και (δ) παρατεταμένες περιόδους αδράνειας.

Άρθρο 4 - Χρήση πιστωτικής κάρτας

Όλες οι προσφορές που γίνονται από το www.myweedseeds.com είναι χωρίς δέσμευση έως ότου λάβετε την αναγνώριση αποδοχής από το www.myweedseeds.com, με την οποία συνάπτεται η συμφωνία. Γνωρίζετε τα τεχνικά βήματα που οδηγούν στη σύναψη της συμφωνίας, εάν η συμφωνία θα αρχειοθετηθεί και είναι προσβάσιμη, καθώς και τις γλώσσες στις οποίες μπορεί να εκπονηθεί η συμφωνία. Το www.myweedseeds.com δεν υποχρεούται να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω πριν από τη σύναψη της συμφωνίας.

Άρθρο 5 - Πληροφορίες παράδοσης και αποστολής

Ο χρόνος παράδοσης έχει το πολύ τριάντα ημέρες από τη στιγμή της χρέωσης. Αλλά μερικές φορές η αλληλογραφία στο εξωτερικό καθυστερεί.

Άρθρο 6 - Εγγυημένη παράδοση

Το www.myweedseeds.com εγγυάται την παράδοση παγκοσμίως. Είναι αδύνατο να ελέγξουμε όλους τους νόμους σε κάθε χώρα, να ελέγξουμε τους τοπικούς νόμους σας σχετικά με τη λήψη γενετικής μαριχουάνας. Εάν ζείτε σε μια χώρα, εάν δεν επιτρέπεται να λαμβάνετε γενετική μαριχουάνα, θα πρέπει να γνωρίζετε τον κίνδυνο υποκλοπής από τις τοπικές αρχές.

Άρθρο 7 - Ευθύνη

Το www.myweedseeds.com εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν μέσω του www.myweedseeds.com είναι αυθεντικά και όλοι οι σπόροι είναι εγγυημένοι μέχρι ποσοστού βλάστησης έως και 99% όταν ακολουθούνται τα βήματα βλάστησης. Παραγγέλλοντας προϊόντα μέσω αυτού του ιστότοπου, αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη και αποδεσμεύετε το www.myweedseeds.com και τυχόν συνεργάτες σας από οποιαδήποτε ευθύνη. Οι σπόροι μαριχουάνας που προσφέρονται στο www.myweedseeds.com προορίζονται μόνο για ιατρικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Το www.myweedseeds.com δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη χρήση.

Άρθρο 8 - Τελωνεία

Το www.myweedseeds.com δεν εγγυάται ότι τα τελωνεία δεν θα κατασχέσουν τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Σε αυτήν την περίπτωση, το www.myweedseeds.com δεν θα σας επιστρέψει καμία πληρωμή, αλλά μετά την παραλαβή της απόδειξης δήμευσης, θα στείλει ξανά το προϊόν.

Άρθρο 9 - Πληροφορίες / εικόνες ιστότοπου

Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο [οδηγοί] λαμβάνονται από τρίτους. Οι φωτογραφίες / εικόνες σε αυτόν τον ιστότοπο προέρχονται από διάφορες πηγές. Ενδέχεται να υπάρχουν φωτογραφίες / εικόνες σε αυτόν τον ιστότοπο που δεν παρέχονται από τον νόμιμο κάτοχο. Εάν ναι, επικοινωνήστε μαζί μας. Μετά από συζήτηση, θα αφαιρέσουμε τη φωτογραφία / εικόνα από τον ιστότοπο.

Άρθρο 10 - Διάφορα

Το www.myweedseeds.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι τροποποιήσεις θα ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτηση των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων. Αυτοί οι όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία των μερών και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συμφωνίες των μερών που σχετίζονται με το αντικείμενο. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, τότε η ακυρότητα ή η μη εφαρμογή δεν θα έχει καμία επίπτωση σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων όρων, όλοι αυτοί θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.


Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους για προϊόντα. Ενδέχεται να λάβουμε προμήθεια για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω αυτών των συνδέσμων.

μετρητής επιτυχίας javascript